Име на болест: Полски осот (обичен костреш) - Sonchus oleraceus
Култура: ЦРЕША
Опис: Едногодишно растение високо 30 - 100 cm. Стеблото е исправено, шупливо, голо и разгрането. Листовите се наизменични, седнати. Горните се цели а долните разделени. Цветовите се жолти собрани во соцветие на врвот на стеблото и гранките. Произведува 4 - 5. 000 семки. Семките се разнесуваат со ветерот.повеќе слики >>

Препарати