Име на болест: Обична ливадарка - Poa trivialis
Култура: ОВЕС
Опис: Повеќегодишно растение високо до 1 м. Има бројни изданоци со кој ползеќи се шири. Стеблото е испод метлицата голо и рапаво. Лицето на листовите е рапаво, а опачината мазна и сјајна. Ракавецот на листот е краток затворен и рапав. Влакната на ракавецот се свртени наназад. Јазикот е долг и зашилен. Се разликува од листот на poa pratensis што нејниот лист завршува во вид на чамец. Цветот е метлица со 5 - 6 етажи. Класовите се со светлозелена боја и без осички.повеќе слики >>

Препарати