Име на болест: Класица, полска - Bromus arvensis
Култура: 'РЖ
Опис: Монокарпен едногодишен есенски плевел. Стеблото е исправено, а листовите линеарни, широки до 6м, густо влакнести. Се размножува со семе и никнува наесен и презимува. Дел од семето никнува напролет. Цвета и плодоноси од мај до јули. Ги заплевелува житните култури, старите посеви од луцерка, еспарзета, детелина и тревни смески, лозови и овошни насади.повеќе слики >>

Препарати