Име на болест: Овес див пролетен - Avena fatua
Култура: 'РЖ
Опис: Едногодишно растение високо 50 - 140 цм. Коренот долг до 120 цм. Стеблото е исправно глатко. Листовите се долги 10 - 45 цм, темнозелени, мазни, рабовите малце влакнасти. Ракавецот е отворен. Цветот е растресита метлива со повеќе етажи. Плевиците имаат осилки. Произведува просечно 800 семки.повеќе слики >>

Препарати