Име на болест: Леник, обичен - Camelina linicola
Култура: ЈАЧМЕН
Опис: Монокарпен едногодишен ранопролетен плевел. Стеблото е исправено, светлозелено по боја, слабо разгрането на горниот дел, во основата без лисна розета. Цветот по боја е бледожолт или жолт во соцветие грозд. Се размножува со семе и се шири антропохорно. Дел од семето никнува наесен и, често, успешно презимува. Помасовно никнува напролет, истовремено со ленот. Цвета и плодоноси од јуни до јули. Најмногу го заплевелува ленот. Во Европа е пренесен од Америка со семето од ленот. Како заштита треба да се користи чисто семе и примена на плодоред.повеќе слики >>

Препарати