Име на болест: Шупливка, обична - Myagrum perfoliatum
Култура: ЈАЧМЕН
Опис: Монокарпен едногодишен ранопролетен или есенскопролетен плевел. Стеблото е исправено, разгрането, голо со восочна превлака. Цветовите се ситни по  боја жолти. Се размножува со семе. Се шири зоохорно. Дел од семето никнува наесен и до почетокот на зимата таквите растенија формираат розета. Голед дел од нив преку зимата измрзнуваат. Масовно никнува напролет. Во почвата семето ја задржува рливоста до 4 години. Во културите со густ склоп цвета и плодоноси од мај до јуни. Поголем дел од семето се прибира со културата, а другиот дел ја заплевелува почвата.повеќе слики >>

Препарати