Име на болест: Гороцвет, летен - Adonis sestivalis
Култура: 'РЖ
Опис: Монокарпен едногодишен ранопролетен плевел. Расте до 60 цм, со поединечни црвени цветови на врвот. Се размножува со семе. Масовно никнува во март - април, понекогаш и порано (февруари) на температура на почва од 10 - 12 С. . Во некои земји се одгледува како културен вид бидејќи има лековити својства. Содржи аденин кој влијае штетно, па и смртоносно, врз домашните животни.повеќе слики >>

Препарати