Име на болест: Мамуза, обична - Delphinium consolida
Култура: 'РЖ
Опис: Монокарпен едногодишен ранопролетен плевел. Соцветието му е грозд со виолетова или сина боја. Масовно никнува од почетокот на февруари или март, при температура од 6 - 8, С. Дел од семето никнува наесен, при што дел од изникнатите растенија успешно презимуваат. Ртливоста се задржува до 6 години. Ги заплевелува есенските и ранопролетните култури со густ склоп, особено есенските жита. Бара почви богати со вар.повеќе слики >>

Препарати