Име на болест: Хесенска мушичка - Mayetiola destructor
Култура: 'РЖ
Опис: Има 2 - 5 генерации годишно. Презимува како возрасна ларва во почва. Летот на имагата е во мај. Женката полага 200 - 300 јајца на листовите од житата. Испилените ларви се зариваат во лисниот ракавец, се симнува до првото или второто коленце и шмука сокови, предизвикувајќи кривење на интернодијата, прекин на транспортот на храна и вода, што може да резултира со сушење на растението. Контрола на галицата се врши со агротехника и хемиски мерки.повеќе слики >>

Препарати