Име на болест: Стеблена гламница - Urocystis agropyri
Култура: 'РЖ
Опис: Оваа гламница кај ржта е карантинска болеста. Најмногу ја има во Северна и Јужна Америка, Азија и Европа а била забележана и во Херцеговина. За разлика од другите гламници, оваа се манифестира на листовите и на стеблото а причинува и штурост на класовите. НА стаблото се јавуваат дамки во вид на жолтеникави ленти со ширина од 1 - 5 мм. Тоа се сорусите од габата. Болните растенија малку заостануваат во растот. Спречувањето на оваа гламница се изведува со употреба на фунгициди на база на тиабендазол, фуберадизол, триадименол или карбоксин.

повеќе слики >>

Препарати