Име на болест: Див или европски зајак - Lepus europaeus L.
Култура: ЗЕЛКА
Опис: Се коти 3 до 4 пати годишно 2 - 5 млади, обраснати со сиви влакна и отворени очи. Се хранат со растителна храна. во пролет напаѓаат детелина, луцерка зелка карфиол и друг зеленчук. Потребно е да се спроведат мерки кои не му штетат на зајакот. Успешна заштита од зајаците може да се постигне само ако е низок бројот на зајаците. Механички мерки се оградуванје на овошките со висока зица, до 0, 5 метри вкопана во земјата, свиткана на напред или обвиткуванје на стеблото со мрежа или со стебла од пченка, сончоглед, трска, слама од рж, трње обвиткани со жица. Хемиски мерки Репеленти за премачкување на стебло . За да не пречи на коренот, се се препорачува мачкање преку импегинирана хартија.повеќе слики >>

Препарати