Име на болест: Галица на зелката - Contarinia nasturtii Kief
Култура: ЗЕЛКА
Опис: Има 3 - 4 генерации годишно. Презимува возрасна ларва во почва. Контролата на галицата се врши пред се со агротехнички мерки: плодоред и обработка на почвата, а по потреба и хемиска заштита со препарати на база на спинозини или пиретроиди.повеќе слики >>

Препарати