Име на болест: Вирусна жолтица на дињата - Beet pseudo-yellows closterovirus
Култура: ДИЊА
Опис: Кај дињата првите симптоми се јавуваат на најстарите долни листови, кои жолтеат почнивајќи од дршката. Постепено жолтеењето ги зафаќа целите лиски но не и нерватурата. Кај некои листови жолтеењето може да ја зафати само едната половина од лиската. Во понатомошната фааза болните листови побелуваат, тие се задебелени а рабовите им се свиткани кон опачината. Основна мерка е уништување на белокрилите со соодветни инсетициди, притоа имајќи ја предвид нивнатакаренца.повеќе слики >>

Препарати