Име на болест: Смеѓи или кафени листојади - Phyllobius oblongus L
Култура: КРУША
Опис: Има 1 генерација годишно. Презимува како ларва од втор или трет степен. Лаарвите живеат во почва и се хранат со гнили лисја од овошките или друга органска материја во распаѓање. Имагото се јавува во април и во мај. Имагата се хранат со лисја, правејќи покружни отвори по рабовите на лисјата. Масовна појава се случува при влажна и студена пролет.повеќе слики >>

Препарати