Име на болест: Крушкина плодоморка - Contarina pyrivora
Култура: КРУША
Опис: Има една генерација годишно. Презимува како возрасна ларва во почвата. Штетите ги причинуваат исклучиво ларвите со својата исхрана. Како најосетливи сорти круша кај нас се утврдени: жифардова, јунска убавица, красанка, санта марија. Нападнатите плодови од овој инсект се задебелуваат и претвораат во гала со специфичен изглед. Самите плодови се препознаваат по тоа што се покрупни од другите а подоцна пак, заостануваат во развојот.повеќе слики >>

Препарати