Име на болест: Свиткувач на пупки - Archips rosana
Култура: КРУША
Опис: Овој штетник напаѓа голем број растенија. Во одделни години штетите на крушата можат да достигнат и до 80%. Има една генерација годишно. Презимува во стадиум на јајце. Гасениците се пилат крај на март или април и нивниот развој трае 1 - 2 месеци. Испилените гасеници се хранат со лисни и цветни дупки, а подоцна ги напаѓаат и плодовите. Подоцна, откако ќе се развијат листови, гасениците се селат на нив , ги свиткуваат во форма на цигари и живеат во нивната внатрешност.повеќе слики >>

Препарати