Име на болест: Дрвесница, сино ситенце, ситенце модро - Zeuzera pyrina L
Култура: КРУША
Опис: Има една генерација на 2 - 3 години. Презимува во стадиум на ларва во дрвото. Штетите ги прави гасеницата која се вбушува под кората и прави ходник во дрвото. Се движи оддолу кон горе. Младите гасеници може да се најдат во лисните дршки, главните нерви во листот , во пупките, младите гранчиња и др. Исхраната на гасениците во стеблото доведува до нарушување на спроводниот систем на растението што предизвикува негово сушење.повеќе слики >>

Препарати