Име на болест: Голем овошен поткорник - Scolytus mali
Култура: КРУША
Опис:Има 2 генерации годишно и презимува како ларва во ходниците на исхрана под кората на стеблата. Напролет, во април се јавува имаго и тоа прави отвор во кората од стеблото . Спарената женка бара место на кората од стеблото или гранката каде што ќе положи јајца. Влегува во кората и прави т. н. мајчински канал кој е долг 6 до 12 см за разлика од малиот кој прави канал долг до 3 см.Препарати