Име на болест: Грбавост на плодовите кај крушата - Pear blister cancer viroid (PBCVd)
Култура: КРУША
Опис: Симптомите се манифестираат само на плодовите. По младите плодови се јавуваат вдлабнатини во вид на кривулести линии и прстени со различна големина. При силни зарази може да се појави и пукање на епидермисот. Како резултат на изумирање на епидермалните клетки вдлабнувањата постануваат рѓести. Исто така има и заостанување на развојот и плодовите стануваат со грбав изглед. Овие симптоми можад да бидат помешани со тие од студено време и ниски температури, но нема пукање на епидермисот.
Основна мерка за спречување е употреба на здрав саден материјал и се препорачува унишутвање на болните овошки во младите насади.повеќе слики >>

Препарати