Име на болест: Раковини кај овошките - Leucostoma cincta
Култура: ПРАСКА
Опис: Паразитот навлегува преку различни рани, а се населува во флоемот, камбиумот и ксилемот што доведува до изумирање на ветките , рак - рана и венење. Кората кај болните ветки добива црвенкава боја, а потоа таа постанува кафеава, мека, влажна со појава на смолоточење и со карактеристичен киселкаст вкус. Потоа кората измуриа на неа се забележуваат многу бројни ситни мозолчиња. Габата презимува во умртвената кора. Заразата се пренесува со кампките од дожд , инсектите и преку раните кои ги остваруваат инфекциите. Исто така се разнесува и со приборот за кроење . За заштита неопходен е избор на соодветни локалитети , да се избегнуваат ниски и непроветрени локалитети, добра подготовка на почвата , високо калемење , употреба на здрав, незаразенм со вируси и фитоплазми посадочен материјал , премачкивање на раните со соодветни пасти, режење и спалување на заазените овошки.повеќе слики >>

Препарати