Име на болест: Латентен мозаик на праската - Peach latent mosaic viroid (PLMVd)
Култура: ПРАСКА
Опис: Симтомите се појавува на листовите кај праската. Лисјата кај болните овошки се развиваат бавно со типичен мозаик од пругавост на нерватурата и шаренило. Кај некои сорти , хлорозните површини можат да бидат и силно изразени а може да се појави и некроза со деформации. Растот е слаб, со скратени интернодии на ластарите. Намелно цветање и заметнување на плодовите . Плодовите не се обоени, остануваат ситни, деформирани , не созреваат , а покожицата пука.
Единствен природен домакин на вироидот е праската . Вироидот се одржува во заразените овошки ( коренот, ластарите, лисјата, ветките и кората) . Во текот на вегетацијата се шири од лисните вошки .
Сите мерки се превентивни и се состојат во спречување на внесување на заразен материјал, употреба на здрави садници, уништување на евентуално заболените овошки , уништување на евентуално заболените овошки , уништување на лисните вошки – вектори на вироидот.повеќе слики >>

Препарати