Име на болест: Жолтица на праската - Peach yellows phytoplasma
Култура: ПРАСКА
Опис: Нема податоци дали постои во Македоинија. Лисјата се ситни, хлорозни, жолти и честопати свиткани српесто. Подоцна листовите опаѓаат што се одразува негатинвно врз развојот на овошките и на приност. Заспаните пупки протеруваат спечени ластари со жилти листови . Врвовите на ластарите измураат, плодот е со лош квалитет, горчилви, деформирани и рано опаѓаат. По неколку години овошките се истоштени и изумираат. Фитоплазмата е со плеоморфен облик, но се најде и бацилни форми. Се пренесува со калемење и во садниците се населува во флоемот во чии клетки и се размножува. Во текот на вегетацијата ја пренесуваат цикадите. Употреба на здрав саден материјал . Спречување на цикадите со соодветен инсектицид . Отстранување и спалување на болните овошки од насадитеповеќе слики >>

Препарати