Име на болест: X- болест на праската - Peach X- disease
Култура: ПРАСКА
Опис: Се јавува на секој 8 - 10 години. Се манифестираат во вид на слабо шаренило и црвенкави дамки по листовите кај оделени ветки. Дамките некрозираат и мртвото ткиво испаѓа. Плодовите од болните ветки паѓаат брзо по појавата на симтомите на листовите. Понекогаш плодовите остануваат но тие се невкусни и неупотребливи. Причинителите на воаа болест се фитоплазми тие се поломорфни . Фитоплазмите го населуваат флоемот од болните овошки . Патогенот се пренесува од повеќе видови цикади од родовите Colladonus , Scaphytopius како и калемењето. Заштитата се изведува со употреба на здрави саден материјал. Инектирањето на ѕрѕтсвиклин во стеблата го намалува интензитето на симптомите и го редуцира пренесувањето на патогенот од страна на цикадите.повеќе слики >>

Препарати