Име на болест: Рѓеста пепелница на праската - Podosphera leucotricha
Култура: ПРАСКА
Опис: Причинител е Podosphera leucotricha габа која презимува во вид на мицелија во пупките (заштитните листови во врвниот дел од пупките) се пренесува со помош на ветерот, а најосетливи се младите листови. Позната како американска пепелница , болест која ги напаѓа само плодовите . На плодовите се појавуваат белузлави , потоа и крупни портокалови кругови - дамки кои можат да го зафанат поголем дел од плодот . Со самото стареење дамките стануваат некрози , епидермалните клетки лигнифицираат , влакненцата се губат па поради овоа заболениот плод станува мазен и рѓест.
Причинител е Podosphera leucotricha габа , презимува во вид на мицелија во пупките (залтитните листови во врвниот дел од пупките) се пренесува со помош на ветерот, а најосетливи се младите листови. Хемиската заштита треба да започне со појавата на плодовите односно кога ќе започне опаѓањето на на венечните ливчиња и да се изведува сѐ до пред бербата на 8 - 10 дена , внимавајќи на каренцата на хемиските средства.повеќе слики >>

Препарати