Име на болест: Сливова лисна галица - Dasyneura tortrix
Култура: ПРАСКА
Опис: Има 3 - 4 генерации годишно. Презимува возрсна ларва во почвата. Како резултат на сушењето на терминалните ливчиња и пупки, доага до потерување на латералните пупки и се јавува метличење на ластарите, кои го запираат порастот и се искривуваат. Во расадниците младите овошки имаад недоволен прираст, метличат и се добиваат садници со слаб квалитет. Уништувањето како и кај крушкината лисна галица е со агротехнички и хемиски мерки.повеќе слики >>

Препарати