Име на болест: Бело гниење на дрвото кај овошните видови.Кај црешата - Stereum Hirsutum
Култура: ЦРЕШИ / ВИШНИ
Опис:Тоа епосебен синдром на болести кај овошните видови, најчесто ги напаѓа: сливата, праската, џанката, кајсијата, бадемот, црешата. Гниењето почнува од средината и се шири кон периферијата во вид на исечоци. Дрвото станува меко како сунѓер од почетокот бледорозово до кафеаво, прошарано со жолти дамки. За спречување на оваа габа потребно е создавање нормален развој на овошките и тоа: При кроење да се остават чепови, заштита на овошките од измрзнувања, направените рани при кроењето да се премачкуваат со соодветни пасти, остранување и спалување на заразените ветки и овоши, уништување на плодните тела. За уништување на причинителите на гниењето се препорачуа внесување на биолошки средства врз база на габата Trichoderma viride.Препарати