Име на болест: Лозина штитеста вошка - Pulvinaria vitis.
Култура: ВИНОВА ЛОЗА
Опис:Се среќава на винова лоза, слива, орев, трендафил, глог, брест, врба. Се размножува партеногенетски, фекундитетот на женката е околу 1000 јајца. Има една генерација годишно. Во јули женката полага јајца, Ларвата од прв степен се храни кон листовите каде што остануваат до есента, а потоа се движи кон кората на стеблото, каде што презимува. Штитови од вошката може да се најдат и на зрната од гроздовите. Шмукаат сокови и лачат медна роса.Препарати