Име на болест: Лозина штитеста вошка - Pulvinaria vitis.
Култура: ВИНОВА ЛОЗА
Опис: Се среќава на винова лоза, слива, орев, трендафил, глог, брест, врба. Се размножува партеногенетски, фекундитетот на женката е околу 1000 јајца. Има една генерација годишно. Во јули женката полага јајца. Ларвата од прв степен се храни so листовите кои остануваат до есента, а потоа се движи кон кората на стеблото, каде што презимува. Штитови од вошката може да се најдат и на зрната од гроздовите. Шмукаат сокови и лачат медна роса.повеќе слики >>

Препарати

ETIOL SPECIJAL

ETIOL TECEN