Име на болест: Пругест полски глушец - Apodemus agrarius
Култура: КРАСТАВИЦА
Опис: Живее во дупки кои ги копа по полиња, градини и шуми. Бара средно влажни места. Во суви области ги населува обалитена реките, потоците, барите. На влажни терени се населуваат подалеку од вода, зараснатаи со плевели или во млади шуми. Се коти на лето 3 - 4 пати, по 4 - 8 млади. Напаѓа растителни видови, чии корења, зелени делови и плодови ги јаде. преферира зимски жита, пченка, краставица. Во лето јаде и инсекти. Но јадејќи пчели и бумбари, корисни во опрашувањето, има улога на штетник.повеќе слики >>

Препарати