Име на болест: Гномонија кај кајсијата - Gnomonia erythrosepttica ( Pres. Et. Fr Auersw)
Култура: КАЈСИЈА
Опис: Симптомите се манифестираат на постарите листови во почетокот се забележуваат бледозелени до хлорозни разлиени дамки. Подоцна средишниот дел од дамките керозира. При влажно време, околу некрозираните дамки е присутен и хлорозен ореол, а при суво и топло време околу некрозираниот дел се забележуваат тесен жолтозелен ореол. При врнежливо време и не многу високи температури во август и септември а и подоцна се развиваат крупни, тркалезсни разлинени дамки. Кои честопати ги зафаќаат рабовите од лиските. Од лицето на листот дамките се светлокафеави или сиви со малку потемни рабови. Во авкуст а најмногу септември и октомври од опачоината на лисјата на некрозираните дамки се појавуаа самата гана. На тој начин дамките стануваат рапави.
Заштитата започнува со прсканје на инфективниот потенцијал на лисјата пред опаѓањето или по опаѓањето. Потребно е и длабоко заорување на лисјата по нивното опаѓање . хемиска заштита по цветањето, кога лисјата се стари 8 - 9 дена и кога се очекуваат врнежи со релативна влажност на воздухот над 85% во текот на 15 часа , апотоа уште две прискања со некој од препаратите врз основа на беномил, додин и други.повеќе слики >>

Препарати