Име на болест: Црна пченична мува - Phorbia securis Tein
Култура: ЈАЧМЕН
Опис: Има 2 генерации годишно. Презимува во стадиум ларва или кукла во почвата. Женнката полага јајца во лисниот ракавец или на млади растенија. Во 1 растение се развива по 1 ларва. Ларвата го оштетува централниот лист кој се суши и увртува.
Во одделни години може да направи значајни штети на тукушто никнатите растенија на есен, затоа се вика посевна мува.
Мониторинг: За следење на бројноста се кристат жолти водени садови.
Мерки за контрола: агротехнички и хемиски мерки.повеќе слики >>

Препарати