Име на болест: Црн јачменов минер - Agromyza megalopsis Her.
Култура: ЈАЧМЕН
Опис: Имаат по 1 генерација годишно. Презимуваат во стадиум кукла во почвата. Штетите се толкуваат во намалување на асимилационата површина на листот, особено ако се наоѓаат на последниот лист кој има најголема улога .повеќе слики >>

Препарати