Име на болест: Житна мува - Opomyza florum
Култура: ЈАЧМЕН
Опис: Има 1 генерација годишно. Презимува во стадиум на јајце. Ларвите се пилат во втората половина на март и се вбушуваат во стеблото. Ларвата се храни со внатрешноста и го оштетува вегетативниот конус. Се кукли во стеблото. Имагата летаат во мај и се хранат со полен. Наесен женката полага јајца околу никнатите растенија. Посилен напад се случува во влажни средини.
Не се спроведуваат посебни мерки за контрола на видот кај нас.повеќе слики >>

Препарати