Име на болест: Житен молец - Sitotroga cereaelella
Култура: ЈАЧМЕН
Опис: Има повеќе генерации годишно. Женката полага јајца на зрната во складишта. На отворено јајцата ги полага во време на млечна зрелост на плевиците или на класот. Веднаш по пилењето ларвата се вбушува во зрното и се храни со ендоспермот. Во зрна од пченица или јачмен има само по 1 ларва. Нападнатите зрна не ги завиткува во свиленикав конец и не прави мали грутки.
Нејзините гасеници се хранат со зрна ориз (Oryza sativa), бисер просо (Pennisetum glaucum), соргум ( Sorghum bicolor ), пченични зрна (Triticum) и пченка (Zea mays). Се образува во семето на домаќинот и се хранат во внатрешноста на семето. Како резултат на тоа, овој молец се смета за штетник на складирани житни култури.
Контрола се врши со фумигација.повеќе слики >>

Препарати