Име на болест: `Рѓа кај празот - Puccinia allii и Puccinia porri
Култура: ПРАЗ
Опис: Двата паразита се слични, но P. allii не го напаѓа кромидот, туку само празот и лукот. По листовите се развиваат жолтеникави, ситни, тркалезни уредосоруси, а подоцна потемни телеутоспори. При силни зарази, листовите пожолтуваат и предвреме изумираат.
Паразитот презимува главо во вид на уредоспори, кои во пролет ртат и ги остваруваат првите зарази. Заштитата на растенијата може да се изведе со препарати врз база на: манеб, манкозеб, тебуконазол и други активни материи.повеќе слики >>

Препарати