Име на болест: Птици -
Култура: СОНЧОГЛЕД
Опис: Птиците причинуваат штети во 2 периода од вегетацијата. При сеидба кога го собираат и јадат семето, или тукушто никнатите растенија и со зрели плодови. Посебно се штетни кога долетуваат во големи јата, јадат и оставаат големи количини измет, богат со азот заради што доаѓа до прегорување на младите растенија.повеќе слики >>

Препарати