Име на болест: Дивеч -
Култура: СОНЧОГЛЕД
Опис: Штетите ги прават зајците, срнешкиот дивеч, а понекогаш и дивата свиња. Кај полјоделските култури жтети предизвикуваат зајците и срнешкиот дивеч. За заштите се предвидуваат механички мерки (поставување ограда, мрежа, трнливи растенија, слама, пластична фолија). Утврдено е дека мирисот на човечка коса ги одбива, што се користи за обрана од нив.
Хемиска заштита се врши со средтсва кои имаат репелентна улога.
Значајни мерки се биолошката борба со ежеви и лисица како и забраната на лов што може да ја задржи високата бројност на нивните предатори.повеќе слики >>

Препарати