Име на болест: Сончогледов пламенец - Homeosoma nebulella
Култура: СОНЧОГЛЕД
Опис: Има 2 - 3 генерации годишно. Презимува во стадиум на возрасна гасеница во почва. Денес овој пламенец не претставува економски штетник како што бил. Проблемот е решен со селекција на отпорни сорти. Креирани се панцирни сорти на кои гасеницата не може да ја прегризе семенската лушпа.повеќе слики >>

Препарати