Име на болест: Пченкин пламенец - Ostrinia nubilallis
Култура: СОНЧОГЛЕД
Опис: Има 1 - 5 генерации годишно. Постојат 2 раси на пченкиниот пламенец, едната ја напаѓа само пченката а другата е полофаг и има 5 генерации. Презимува како возрасна гасеница во стебло. Штетите имаат економско значење. Влажна пролет условува масовна појава на овој вид. Мерки за контрола: агротехнички мерки (плодоред, рана сеидба, уништување на плевели), механички мерки, одгледување на отпорни сорти, хемиски мерки.повеќе слики >>

Препарати