Име на болест: Црна репина вошка - Аphis fabae
Култура: СОНЧОГЛЕД
Опис: Холоцикличен и хетероетичен вид. Изразит полифаг.
Покрај директни штети утврдена е и како вектор на вируси. Годишно има над 10 генерации. Фундитетот на 1 женка е до 10 јајца.
Економски праг е 20 - 30% зараза.повеќе слики >>

Препарати