Име на болест: Шарена луцеркина стеница - Lygus pratensis
Култура: СОНЧОГЛЕД
Опис: Има 2 - 3 генерации годишно. Презимува во стадиум имаго под растителни остатоци во луцерката или на рабовите од шумите. При студена зима угинуваат голем број имага. Нападнатите растенија имаат слаб пораст, даваат семе со слаб квалитет. Кај сончогледот ги напаѓа сите растителни делови кои се сушат, пукаат, цветовите остануваат неплодни, а во семето се намалува содржината на масло. Стеницата е утврдена и како вектор на вируси. Мерки за контрола се просторна изолација и хемиски мерки.повеќе слики >>

Препарати