Име на болест: Шумски скакулец - Isophia tenuicerca
Култура: ЈАЧМЕН
Опис: Има 1 генерација годишно. Презимува во стадиум на јајце. Се јавува во предели со нискосстеблести шуми и пасишта. Ларвите на почетокот се хранат со грмушести растенија а потоа преминуваат на земјоделските култури. Најчесто нема економско значење и посебни мерки се преземаат само по потреба односно при масовна појава на видот.повеќе слики >>

Препарати