Име на болест: Ондатра - Оndatra ziberthicus
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис: Женката се пари 3 - 4пати годишно, а 4 недели по парењето раѓа 7 - 8 млади. Со исхраната причинува штети во земјоделството а со своите ходници во земјата прави штети и на насипите.повеќе слики >>

Препарати