Име на болест: Торбарка - Eriogaster lanestris L.
Култура: СЛИВА
Опис: Полифаген штетник од типот на дефолијатори. Гасениците ги брстат листовите и може да извршат целосно обезлистување. Има една генерација годишно. Презимува во стадиум на кукла, плитко во почвата под стеблата. Бројноста на прстенотворката се следи со визуелен преглед. Економскиот праг е 1 јајно легло/стебло. Мерки за контрола се редовна резидба и спалување на гранките со јајни легла.повеќе слики >>

Препарати