Име на болест: Сливов молец - Yponomeuta padellus
Култура: СЛИВА
Опис: Штетник на слива, вишна, круша и јаболка. Начинот на живот однесување се многу слични на јаболковиот молец. Со својот начин на живот и исхрана причинува штети со дефолијација и правејки летни гасенички гнезд. И сливовиот молец е штетник во напуштени насади или одделни стебла. Мерките за контрола се базираат на правовремено воочување на гасеничните гнезда и нивна резидба.повеќе слики >>

Препарати