Име на болест: Вишнин сурлаш - Rhunchites auratus
Култура: СЛИВА
Опис: Има 1 генерација годишно. Презимува имаго или ларва, во почва на длабочина до 10цм. Презименото имаго се активира во април. Штетите ги причинуваат ларвите и имагата со својата исхрана и овипозиција. Имагата ги оштетуваат цветните и лисните пупки. Младите плодови се деформираат и се намалува нивниот квалитет. Третирањето се врши напролет, во време на прецутување на вишната со пиретроидим неоникотиноиди и карбамати.повеќе слики >>

Препарати