Име на болест: Египетски скакулец - Anacridium aegyptium I.
Култура: ТУТУН
Опис: Ова е еден од најкрупните видови скакулци и инсекти кај нас. Египетскиот скакулец има 1 генерација годишно. Имагата се среќава во август и септември, на топли и суви места. Египетскиот скакулец е полифаг и преферира фолијарна исхрана. Во наши климатски и производни услови видот е регистриран како штетник на тутунот, но не е економски значаен.повеќе слики >>

Препарати