Име на болест: Кафеави листојади - Phyllobius oblongus L., Ph.pyri L.
Култура: ОРЕВ
Опис: Имаат 1 генерација годишно. Презимува како ларва од втор или трет степен. Штетите ги прави на тој начин што имагата се храни со лисјата, правејќи полукружни отвори по рабовите на листот. Особено е значајна појавата на адултите во фенофазата , , глувчји уши" кога можат да предизвикаат голобрст. Имагата е многу активна на температура од 8 - 12 степени, а порастот на лицјата на такви температури е забавен, при што предизвикуваат распарталување или целосно изедување на лусјата од овошките. Кафените листојади се уништуваат во фаза на , , глувчји уши" на овошките, само при влажна и студена пролет. Во случај на потреба успешно се уништуваат со пиретроиди, карбамати и органофосфорни инсектициди.повеќе слики >>

Препарати