Име на болест: Свиткување на листовите кај црешата - Cherry leafroll nepovirus
Култура: ОРЕВ
Опис: Болните овошки од цешата слабо се развиени и во пролет доцнат со развојот. Ластарите  се кратки а листовите збиени во вид на розета. Лисјата се свиткуваат со рабовите кон лицето. Тие честопати стануваат црвеникави кај црните а светлозелени кај жолтите сорти. Основна мерка е производство и употреба на здрави садници. Од овој род кај компирот се јавува вирусот на црната прстенеста дамкавост.повеќе слики >>

Препарати