Име на болест: Вируцна некроза на тутунот - Tobacco necrosis necrovirus
Култура: ТУТУН
Опис: Кај најдолните листови од тутунот се забележуваат белузлави некрози а помеѓу нив мозаично шаренило. Лисјата се деформираат и изумираат. Ако бидат заразени пораснатите растенија тие заостануваат во растот, имаат помалку и поситни листови. Вирусот се одржува во почвата во корените од тутунот и други растенија - домаќини. Со уништување на O. brassicae како вектор се спречува и овој вирус. Нејзиното уништување не е лесно. Се препорачува плодоред, дезинфекција и избегнување на прекумерна влажност во почвата.повеќе слики >>

Препарати