Име на болест: Причинители на темната дамкавост на коренот - Pratylenchidae spp.
Култура: ТУТУН
Опис: Симптомите на надземните  делови од растенијата се нетипични и врз основа на нив не може да се заклучи дека болеста е од нематоди. Болните растенија заостануваат во растот, стануваат хлорозни и изумираат. Во почетокот изгледаат како да се недоволно исхранети. Овие нематоди може да се уништат со третирање на почвата со нематоциди пред сеидбата, расадувањето или садењето за растенијата.повеќе слики >>

Препарати